Investitori

Fondul a strâns 43 milioane de euro capital pe termen lung pentru accelerarea creșterii întreprinderilor mijlocii din Romania

Black Sea Fund I și-a asigurat un angajament de finanțare de circa 43 milioane euro la închiderea sa inițială din decembrie 2018. Principalul investitor al Fondului este Fondul European de Investiții, cu resurse de la Programul Operațional Regional, co-finanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională. Al doilea cel mai mare investitor al BSF I este Banca Europeană de Investiții.

     

Fondul European de Investiții (EIF) face parte din grupul Băncii Europene de Investiții și este un furnizor cheie de capital pentru IMM-urile din Europa, prin investiții în fonduri de investiții, garanții și micro-finanțare. În Romania EIF implementează instrumente financiare înființate prin Fondurile Structurale și de Investiții Europene (FSIE) cum ar fi JEREMIE 2007-2013, Programul Operațional Regional, Programul Operațional Competitivitate și Programul National de Dezvoltare Rurală.

Programul Operațional Regional (POR) își propune să promoveze o creștere inteligentă, sustenabilă și inclusivă în toate regiunile României, transformându-le în locuri mai atrăgătoare pentru a trăi și munci. POR răspunde încercărilor majore de dezvoltare a României, cum ar fi competitivitate regională, dezvoltare urbană sustenabilă, economie verde, infrastructură economică și socială la nivel local si regional. POR beneficiază de 6,8 miliarde euro co-finanțare de la Fondul European de Dezvoltare Regionala.

Documentul cu informații esențiale poate fi găsit aici.